Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

SRETAN BOŽIĆ – ZAGORSKA SELA

Objavljeno: 22.12.2017

  • SRETAN BOŽIĆ – ZAGORSKA SELA
  • SRETAN BOŽIĆ – ZAGORSKA SELA

Naziv izdanja: SRETAN BOŽIĆ – ZAGORSKA SELA

Datum izdanja: 22.12.2017.

Kataloški broj: FD Zaboky 131.

Autor omotnice: Goran Gluhak;

Autor žiga:  Ivan Drašković.

Naklada: -- komada

Više o izdanju:

BOŽIĆ je kršćanski blagdan kojim se slavi rođenje Isusa Krista

Što je to Božić? Zacijelo ne samo dražesna pripovijest iporuka utješnih želja. Božić je dolazak Boga na zemlju – u malenost koja nikoga ne isključuje. »Uistinu, Bog je tako ljubio svijet ta je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni« (Iv 3,16).

U Božiću Bog privlači i izaziva u svojoj dodirljivosti i blizini; on nas poznaje dublje i od nas samih i traži od nas da uđemo u svoje srce i odgovorimo na predivni Božji zahvat koji se dogodio u ljudskoj povijesti utjelovljenjem Isusa Krista, kojim je uspostavljen novi odnos između Boga i čovjeka. Božić otvara srce Svemogućega.

Motivi u  prigodnom žigu:božićne jaslice,  Crkva sv. Katarine u Zagorskim Selima, spomenik Lijepoj našoj u Zelenjaku, zagorska hiža i rijeka Sutla.

   

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD