Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Prvi poštanski žig

Prvi poštanski žig pojavio se znatno prije od pojave prve poštanske marke. Njegov značaj nije bio manji od svog mnogo poznatijeg sljedbenika. Henry Bishop (1611 – 1691) rodom iz Henfielda u Sussexu, Engleska povijest je zadužio je izradom prvog poštanskog žiga te organiziranjem njegove upotrebe na pismima.
Bishop je u Mercurius Publicus 1661. objavio slijedeći tekst (na izvornom arhaičnom engleskom): "A stamp is invented that is putt upon every letter shewing the day of the month that every letter comes to this office so that no letter Carrier may dare to detayne a letter from post to post which before was usual". Odnosno u prijevodu: "Uvodi se oznaka koja označava dan i mjesec, a koju će se stavljati na svako pismo koje je primjeno u ovom uredu, tako da se ni jedan pismonoša ne usudi zadržati pismo, što je do sada bila česta pojava". Ovaj mali žig, kao što je navedeno u Bishopovoj objavi, nosio je informaciju o danu kad je pismo primljeno u poštanskom uredu. Tim, naoko malim, dodatkom u poštanski sustav uvedena je kontrola vremena od primitka do same isporuke.
Najraniji sačuvani primjerak je onaj koji se čuva u Londonskom Public Record Offices koji datira od 19. travnja 1661. godine. Žig se sastojao od malog kruga 13 mm, prepolovljen vodoravno, s oznakom mjeseca (skraćeno na dva slova) u gornjoj polovici i dana u mjesecu u donjem polju. Najprije je "Bishop mark" uveden u glavnoj pošti London.
Nedugo nakon uvođenja poštanskog žiga u Austrijskom carstvu (prvi žig uveden je u Beču 1751.) Rijeka je dobila poštanski žig 1755. te se time ta godina može smatrati početkom postojanja objekata filatelističkepoštanske povijesti na teritoriju današnje Republike Hrvatske..
 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD