Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Željko Stefanović

Funkcija u Društvu: Predsjednik
Kontakt telefon: 098/450-748

Adresa: Hrvatskog proljeća 34/II; HR-10040 Zagreb

Rođen: 19.11.1957.

Stručna naobrazba: VSS, dipl.ing. elektrotehnike
  • Matematička gimnazija u Zagrebu, 1976
  • Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, 1980 
Predmet filatelističkog skupljanja:
 
 
FILATELISTIÄŒKE REFERENCE
-          druga generacija filatelista u obitelji, vlasnik obimne filatelističke zbirke;
-          osnivač i 10-godišnji predsjednik HFD „Sv. GABRIEL“ u Zagrebu;
-          pet godina član Upravnog odbora Hrvatskog filatelističkog saveza;
-          godinu dana tajnik Hrvatskog filatelističkog saveza;
-          član FD „ZABOKY“ od 2002 a dopredsjednik od 2009 godine;
-          organizirao uporabu 200-tinjak prigodnih poštanskih žigova, koje grafički oblikovao te izradio i oblikovao 200-tinjak prigodnih omotnica, te dio žigova i omotnica FD „ZABOKY“
-          pisao stručne filatelističke članke za društvena glasila nekoliko filatelističkih društava u Hrvatskoj, objavljivao članke i u HRVATSKOJ FILATELIJI, glasilu Hrvatskog filatelističkog saveza
-          organizirao 20-tak filatelističkih izložbi u Hrvatskoj;
-          sudjelovao na 50-tak filatelističkih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu;
-          sudjelovao na kontinentalnim (europskim) i svjetskim filatelističkim izložbama, s osvojenom srebrnom medaljom na kontinentalnoj (europskoj) izložbi;
-          bio komesar Republike Hrvatske (koordinator i organizator nastupa Hrvatskog filatelističkog saveza i Republike Hrvatske) na kontinentalnim i svjetskim izložbama;
-          pokrenuo filatelističko GLASILO FD ZABOKY,
-          idejni začetnik i organizator REGIONALNE FILATELISTIÄŒKE IZLOŽBE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE, koja se kao KRAPINAPHILA 2007 održala kao pokazna izložba, ZABOKPHILA 2008 kao natjecateljske izložba te CROATICA 2009 KRAPINA kao Nacionalne filatelističke izložbe.
Osvojena priznanja:
 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD