Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

O Filatelističkom Društvu Zaboky

DogaÄ‘aji koji su predhodili proglašenju neovisnosti Republike Hrvatske, kao i pojava prvih poštanskih maraka nove države, bili su poticajni motiv mnogih „starih“ filatelista, ali i brojnih novih zaljubljenika skupljanja maraka diljem naše domovine da počnu sustavno – od početka – skupljati poštanske marke naše nove države – kao svojevrsnu objektivnu dokumentaciju i svjedočanstvo burnih dogaÄ‘aja tih dana!
 
A gdje bi se mogli naći ljudi takvih razmišljanja i takvih sklonosti? Jasno, na poštanskim šalterima gdje se mogu nabaviti nove marke, koverte prvog dana, prospekti i planovi izdavanja novih maraka!To se dogodilo i u Zaboku. Stari i novi zaljubljenici u poštanske marke prvo su se našli i upoznali na šalterima zabočke pošte. Nakon površnog upoznavanja, razmjene informacija pa i razgledavanja pojedinih zbirki maraka, uskoro se rodila ideja o zajedničkim druženjem i sastancima na kojim bi se razmjenjivala iskustva, usporeÄ‘ivalezbirke maraka, upotpunjavale serije, razmjenjivali duplikati, koristili katalozi.
 
Dana 16.03.1993. održana je Inicijativna skupština za osnivanje filatelističkog društva u Zaboku u dvorani Vatrogasnog doma. Prisutni su bili: Hrvoje Bučar, Željko Bukvić, dr. Nenad Juranić, Ivan Komar, Vladimir Kovačiček, Darko MaÄ‘ar, Suzana Polanović, Mirko Tarade, Ivan Tršinski i Jadranka Vukić. Dogovoreno je da mu ime bude: Filatelističko društvo „Zaboky“ – Zabok, izabran je odbor koji je imao zadaću da stupi u kontakt s Hrvatskim filatelističkim savezom, Direkcijom pošta HPT-a, izradi statut Društva i ishodi kod nadležnog sekretarijata upis našeg društva u Registar društvenih organizacija.
 
Izvršene su sve nužne predradnje te je 18.01.1994. izdano Rješenje Sekretarijata za upravno-pravne, opće i inspekcijske poslove Županijskog ureda u Zaboku o upisu našeg filatelističkog društva u registar Društvenih organizacija. Time je Filatelističko društvo „Zaboky“ – Zabok službeno steklo svojstvo pravne osobe i počelo funkcionirati. U rješenju su navedeni ciljevi i zadaci Društva: okupljanje graÄ‘ana, osobito mladeži,širenje i razvijanje aktivnosti filatelije kao korisnog čimbenika kulturnog, humanističkog i rodoljubnog odgoja, organizacija filatelističkih izložbi i sudjelovanje na izložbama drugih društava, istraživanje i proučavanje filatelističkog materijala i dr.
Na skupštini Društva imenovan je Upravni odbor u kojeg su ušli: dr. Nenad Juranić, Ivan Komar, Vladimir Kovačićek, Darko MaÄ‘ar i Mirko Tarade. Za predsjednika Društva izabran je dr. Nenad Juranić, a za zamjenika Mirko Tarade.
 
Najveći problem s kojim se Društvo od svog osnutka borilo bilo je pronalaženje prostorija za sastanke i rad. Osim dvorane Vatrogasnog doma u Zaboku korištene su, uslužnošÄ‡u i dobrom voljom ravnatelja, prostorijama Osnovne škole u Zaboku, Gradske knjižnice, a u nekoliko navrata prostorije pojedinih ugostiteljskih radnji u Zaboku. Nakon dogovora s odgovornim ljudima Matice hrvatske – ogranak Zabok Filatelističko društvo „Zaboky“ može održavati svoje sastanke dva puta mjesečno u njihovim prostorima (bivša Mjesne zajednice Zabok). Rješenjem tog problema otvarile se široke mogućnosti za rad našeg društva i povećanje članstva.
 
Na poticaj filatelističkih zanesenjaka, 10. ožujka 2007. održan je sastanak u Ivancu kojemu su prisustvovali: iz Varaždinskog kluba kolekcionara potpredsjednik Nikola Janjić, predsjednik filatelističke sekcije Željko ReÄ‘ep i nositelj izdavačke djelatnosti Kluba Josip Jelenečki; iz Zaboka predsjednik Nadzornog odbora Filatelističkog društva „Zaboky“  Vladimir Kovačićek i blagajnik Vladimir Tršinski; iz Ivanečkog kluba kolekcionara predsjednik Boris Krznar i članovi Darko Foder, Ivan Knežević i Silvestar Štefek, te dopredsjednik Boris Jagetić Daraboš. TakoÄ‘er svoju podršku dali su i filatelisti iz ÄŒakovca.
 
Odlučeno je da se započne s organiziranjem regionalnih filatelističkih izložbi na području sjeverozapadne Hrvatske s ciljem poticanja i promicanja filatelije kao opće društveno korisne aktivnosti, suradnje i druženja meÄ‘u filatelističkim društvima u regiji te suradnje i druženja svih ljudi.
Filatelističko društvo „ZABOKY“ se prvo prihvatilo ispunjavanja dogovora te je organiziralo regionalnu filatelističku izložbu sjeverozapadne Hrvatske s meÄ‘unarodnim sudjelovanjem „KRAPINAPHILA 2007“ posvećenu 350. obljetnici posvećenja crkve i samostana Sv. KATARINE u Krapini, 100. obljetnici gimnazije u Krapini te Danu grada Krapine.Na 1. regionalnoj filatelističkoj izložbi sjeverozapadne Hrvatske s meÄ‘unarodnim sudjelovanjem „KRAPINAPHILA 2007“ sudjelovalo je 35 izlagača (od kojih je 28 iz regionale ili 80%), koji su izložili ukupno 55 filatelističkih izložaka (od kojih je 46 iz regionale ili 83,6%). Sav filatelistički materijal izložen je u 84 izložbene vitrine (od toga 66 iz regionale ili 78,6%) i prikazan na 1.049 izložbenih listova (od kojih je 812 iz regionale ili 77,4%).
 
Iduće godine tijekom trajanja Svibanjskih svečanosti povodom mjeseca Grada Zaboka organiziralo je Drugu regionalnu natjecateljsku filatelističku izložba ZABOKPHILA 2008, koja se održavala u Zaboku, od 8 - 22. svibnja 2008. godine u Dvorani HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA Zabok, Matije Gupca 57. Na izložbi su pored ostalih sudjelovali članovi filatelističkih društava i klubova s registriranim djelovanjem na području regije sjeverozapadna Hrvatske, i to: Varaždinski klub kolekcionara, Ivanečki klub kolekcionara, Hrvatsko filatelističko društvo „Zrinski“ ÄŒakovec, Filatelistički klub „Marija Hunjak“ ÄŒakovec, Klub mladih filatelista „TrakošÄ‡an“ Bednja, Filatelističko društvo „Zaboky“. Sudjelovao je 50 izlagač (od kojih je 9 (18%) iz Županije, a 24 (47%) iz regionale), koji su izložili ukupno 67 filatelističkih izložaka (od kojih je 21 (31%) iz Županije, a 33 (49%) iz regionale). Sav filatelistički materijal bio je izložen u 110 izložbenih vitrina (od toga 43 (39%) iz Županije, a 61 (55%) iz regionale) i prikazan na 1374 izložbenih listova (od kojih je 521 (38%) iz Županije, a 704 (51%) iz regionale).
 
Filatelističko društvo Zaboky Zabok organiziralo je od 8. do 15. srpnja 2009. Nacionalnu  filatelističku izložbu CROATICA 2009 KRAPINA u sportskoj dvorani Osnovne škole Ljudevita Gaja. Izložba je bila postavljena u dva dijela, na 146 izložbenih vitrina bilo je izloženo 133 izloška na ukupno 3 462 izložbena lista. Prvi postav je bio izložen od 8. do 11. srpnja, a drugi od 11. do 15. srpnja. 2009. Nacionalna filatelistička izložba CROATICA 2009 KRAPINA bila jezamišljena je kao središnji dogaÄ‘aj obilježavanja 200. obljetnice roÄ‘enja Ljudevita Gaja, hrvatskog političara, jezikoslovca, ideologa, novinara i književnika, središnje osobe Hrvatskog narodnog preporoda ili Ilirskog preporoda.
 
Pored navedenog Filatelističko društvo Zaboky Zabok je organiziralo i niz filatelističkih izložbi diljem Krapinsko – zagorske županije i izvan nje.
 
Za svoj dosadašnji rad Društvo je prema kriterijima HFS-a za 2007. vrednovano 3. mjestom, dok je u 2008. i 2009. godini bilo najaktivnije filatelističko društvo u Republici Hrvatskoj. U 2010. prema vrednovanju rada članice HFS-a osvojili smo 2. mjesto. Najbolje društvo u 2010, godini, Klub mladih filatelista TrakošÄ‡an, takoÄ‘er dolazi  s područja Hrvatskog zagorja  m.
 
A dalje? Bume videli. Pridružite nam se jer volje mamo!
 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD