Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

FD Zaboky - 25. godina rada

Objavljeno: 26.09.2019

  • FD Zaboky - 25. godina rada
  • FD Zaboky - 25. godina rada

Naziv izdanja: FILATELISTIÄŒKO DRUŠTVO ZABOKY - 25. GODINA RADA

Datum izdanja: 23.02.2019.

Kataloški broj:  FD Zaboky 142.

Autor razglednice: Alen Stojanac;

Autor žiga: Ivan Drašković.

Dana 16.03.1993. održana je Inicijativna skupština za osnivanje filatelističkog društva u Zaboku u dvorani Vatrogasnog doma. Prisutni su bili: Hrvoje Bučar, Željko Bukvić, dr. Nenad Juranić, Ivan Komar, Vladimir Kovačiček, Darko MaÄ‘ar, Suzana Polanović, Mirko Tarade, Ivan Tršinski i Jadranka Vukić. Dogovoreno je da mu ime bude: FILATELISTIÄŒKO DRUŠTVO „ZABOKY“ – ZABOK, izabran je odbor koji je imao zadaću da stupi u kontakt s Hrvatskim filatelističkim savezom, Direkcijom pošta HPT-a, izradi statut Društva i ishodi kod nadležnog sekretarijata upis našeg društva u Registar društvenih organizacija. Izvršene su sve nužne predradnje te je 18.01.1994. izdano Rješenje Sekretarijata za upravno-pravne, opće i inspekcijske poslove Županijskog ureda u Zaboku o upisu.

Na skupštini Društva imenovan je Upravni odbor u kojeg su ušli: dr. Nenad Juranić, Ivan Komar, Vladimir Kovačićek, Darko MaÄ‘ar i Mirko Tarade. Za predsjednika Društva izabran je dr. Nenad Juranić, a za zamjenika Mirko Tarade.

Naklada:100 komada

   

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD