Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Izložba 10. GFUK u Krapini

Objavljeno: 21.04.2017, autor Ivan

Izložba 10. GFUK u Krapini

NAZIV IZLOŽBE: Glumački festival u Krapini.

MJESTO ODRŽAVANJA: Mala dvorana POU Krapina;

VRIJEME ODRŽAVANJA: 21.04. – 07.05.2017.

IZLOŽBA PO RANGU: Lokalna društvena promotivno-edukativna;

BROJ IZLOŽBENIH LISTOVA: 24

Povodom 10. Glumačkog festivala u Krapini, Kulturna udruga „GFUK“; Turistička zajednica grada Krapine, Pučko otvoreno učilište Krapina i Filatelističko društvo Zaboky Zabok otvorilo je 21. travnja 2017.  na prvom katu POU Krapina prigodnu skupnu izložbu:

  • Portreti Stjepana Đukića Pište“:
  • Prigodni poštanski žigovi i omotnice
  • Plakati i fotografije gostujućih predstava

Izložbu je moguće razgledati do  7. svibnja 2017 u radnom vremenu POU Krapina

 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD