Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Prvi prenos avionom poštanskih pošiljki

Prvi službeni prijenos pošte avionom dogodio se 18. veljače 1911. godine u Indiji. Prilikom jednog avio-mitinga, 23-godišnji francuz Henry Pequet prenio je u svom avionu 6.500 pisama na relaciji Allahabad-Naini, dužine 10 km, i trajanja leta oko 13 minuta. Pored tih pisama, preneseno je i 40 razglednica sa fotografijom i potpisom pilota, od kojih danas postoji jedva 10-ak.
Prvi prijenos pošte avionom organiziran je kao dio promitivnog „aeromitinga“ organiziranog uz izložbu-sajam Ujedinjenih provincija u Allahabadu, iz humanitarnih razloga: za avionski prijenos pošte trebalo na uobičajnu poštarinu trebalo je nadoplatiti sitni dodatak, kojim se planiralo skupiti potporu gradnji doma za nezbrinutu djecu koji je djelovao pri lokalnoj crkvi. Demonstraciju avionskog leta, a radi se prvom letu avionom u Indiji, organizirao je britanski avio-pionir Walter Windham, koji je uključen i u organizaciju prve avionske pošte u Britaniji, nekih 6 mjeseci kasnije.
Sve pošiljke prenesene tim letom poništene su posebnim prigodnim poštanskim žigom u crvenoj boji, no poznato je i nekoliko pošiljki sa crnim prigodnim žigom.
 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD