Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

CIA Invert

Godine 1980. izdano jeprigodno izdanje tradicionalnih američkih svjetiljki, a marka nominale 1$ prikazuje tradicionalni svijećnjak. Status legende stekla je marka poznata pod imenom „CIA invert“. Naime, zna se da je u internoj poštanskoj službi CIA otkriven dio arka od 86 maraka s jednom obrnuto tiskanom fazom. Grupa službenika koji su grešku otkrili dogovorili su se, skupili potrebni novac i otkupili te preostale greškom tiskane marke. Kada se za slučaj saznalo izbio je skandal oko vlasništva nad markama, a kako je CIA federalna agencija, američka Vlada je pokrenula sudski spor protiv službenika uključenih u aferu. Pri tome su svi službenici otpušteni, a nakon što je Vlada dobila spor svi službenici uključeni u aferu su i osuÄ‘eni. No marke nisu vraćene u vlasništvo američke Vlade, jer su do te sudske osude nekoliko puta promijenile vlasnike. Iako se, za razliku od nekih drugih pronalazača rijetkih maraka, imena CIA službenika ne pamte, marke su postale legendarne pod nadimkom CIA-inverti.
Od otkrivenih 86 maraka CIA-invert greške tiska postoji samo nekoliko četveraca, od koji je jedan, s tiskom teksta USE CORRECT ZIP CODE na obrubu, jedinstven.No, ova greška je potencijalni kandidat za mogući, legendarni filatelistički objekt u budućnosti. Naime, samo 86 maraka CIA-invert greške bilo je u pronaÄ‘enom arku. Preostalih 14 maraka je do trenutka otkrića već bilo upotrijebljeno za frankiranje pošiljki, i iako je od tada prošlo već 30 godina bez da je ijedna od tih pošiljki pronaÄ‘ena, možda negdje, u nekoj ladici daleko od očiju filatelista, neko pismo s tom markom čeka da bude otkriveno. A ako takvo pismo još postoji, njegov pronalazak će stvoriti jednu od najvećih modernih rijetkosti, i još jednu modernu filatelističku legendu.
 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD