Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Z-Grill marka iz 1868

Američka pošta je 1868. Godine tiskala marku od 1 centa s motivom Benjamina Franklina primjenjujući po prvi put tzv. Z-vrstu zaštitne mreže.
Tih godina i američka administracija je pokušavala pronaći način sprječavanja ponovnog korištenja maraka skinutih sa pisama. Jedan od pronalazača eksperimentirao je sa nanošenjem posebne zaštitne mrežice na već tiskane marke. Nanošenje nije baš najpravilniji izraz, jer radilo se ustvari o mehaničkom oštećivanju površine maraka u formi sitne mrežice (eng. grill). Na tim mjestima oštećenja papir bi dubinski upijao tintu od žiga, tako da se taj dio žiga nikako nije mogao odstraniti. Takva bi marka bila nepovratno poništena i ne bi se mogla ponovno koristiti.
Dosta se eksperimentiralo sa oblikom i veličinom mrežice, tako da je poznato različitih oblika i dimenzija zaštitne mrežice. Neko su oblici rijeÄ‘i, neki su uobičajniji, no podvrsta mrežice označena sa Z nanešena na marku 1c s prikazom Benjamina Franklina izdanja 1868. godine najrjeÄ‘a je kombinacija.
Do danas su registrirana svega 2 primjerka, od kojih je jedan u sklopu New York Public Library zbirke od 1920-tih godina, tako da je teoretski samo jedan primjerak na raspolaganju privatnim sakupljačima pa time predstavlja ključni objekt za formiranje kompletne američke filatelističke zbirke.
Odmah nakon te kombinacije, Z mrežice na marci 1c Jeferson izdanja 1891. godine, slijedeća najrjeÄ‘a kombinacija je B zaštitna mreža na marci 3c s prikazom Georga Washingtona izdanja 1868. godine. Poznata su samo 4 primjerka ove marke, i svi potječu sa jednog pisma sa kojeg su marke, nažalost, skinute. Postoji čak i fotografija tog pisma iz 1969. godine.
 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD