Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Afera Roth Eškenazi

Ulomak iz Hrvatske filatelije, broj 4-8, travanj-kolovoz 1941.
 
... Novine su 19. lipnja 1941. javile da su radi patvorenja jubilarnih maraka od 10. svibnja uhapšeni Bela Roth i Ašer Eškenazi, a svezi s time i vlasnik trgovine maraka „Globus“ Djordje Prodanović. Pred pokretnim prijekim sudom osuÄ‘eni su 27. lipnja sva trojica na kaznu smrti. Prodanovića je Poglavnik pomilovao pretvorivši smrtnu kaznu u kaznu od 20 godina teške tamnice, dok su Roth i Eškenazi istoga dana u 23,30 justificirani. Koliko smo saznali, Roth se i prije toga bavio patvaranjima maraka povučenih iz tečaja. Kao čovjek koji se je kretao meÄ‘u filatelistima, on je znao koje su marke bivše Jugoslavije sa pretiskom rijetke i visoko u cijeni da se isplati patvaranje. Kod njega su navodno po redarstvu pronaÄ‘eni i klišeji pretiska za marke Michel broj 27, 30 do 32, 41, 62, 188, 189 i porto broj 36. Koliko je tih maraka sa patvorenim pretiscima stavio u promet, to se ne zna. U tom pravcu nije istraga ni voÄ‘ena, jer se radi o strnim markama izvan tečaja. Roth je vidio kakova se je konjunktura cijena i potražnja pojavila za markama Nezavisne Države Hrvatske, a specijalno za jubilarnim izdanjem od 10. svibnja. Lakomost za velikom i sigurnom zaradom navela ga je da se baci i na patvoranje pretiska toga izdanja.
Klišeje je izradio drvorezac Ašer Eškenazi, koji mu je navodno bio u tom zločinačkom poslu kompanjon. Imali su četiri klišeja, pa su pretiskivali četverce. Koliko je Roth patvorenih serija proturio u inozemstvo, nije nam poznato. Isto tako ne znamo koliko ih je stvarno prodao u Zagrebu. Zna se za onu količinu koja je prodana preko Prodanovića i za zalihu koju je redarstvo zaplijenilo prigodom premetačine. Prodanović je suÄ‘en radi toga jer je patvorine kupovao od Rotha i dalje prodavao, a nije – kada je opazio da bi iste mogle biti patvorine i na to po jednom kupcu upozoren – to prijavio vlastima. Kazna koja je stigla Rotha i drugove oštra je ali je razumljiva reakcija državne vlasti u sadašnjim prilikama. ....
 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD