Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Dopisnica Hrvatske pošte - 145 godina Liječničkog vjesnika

Objavljeno: 15.01.2022, autor Ivan

Dopisnica Hrvatske pošte - 145 godina Liječničkog vjesnika

Hrvatska pošta d.d. pustila je 15.01.2022. godine u opticaj dopisnicu:

  • DOP-123-2022 „145 GODINA LIJEÄŒNIÄŒKOG VJESNIKA“ - autorice Katarine Lončar, dizajnerice iz Zagreba

Dopisnice je tiskana u tiskari AKD d.o.o. u Zagrebu na recikliranom 190 gramskom papiru

„Liječnički vjesnik“ – stručno glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora

Nekoliko godina nakon utemeljenja Hrvatski liječnički zbor počinje objavljivati svoje stručno glasilo – Liječnički vjesnik. Prvi broj Liječničkog vjesnika izišao je 1877. godine, zaslugom i zalaganjem tadašnjeg predsjednika Zbora dr. A. Schwarza. Liječnički vjesnik jedan je od svega stotinjak svjetskih časopisa koji su izlazili krajem 19. stoljeća i održali kontinuitet tijekom 20. stoljeća te potom ušli u 21. stoljeće. TakoÄ‘er je najstariji hrvatski medicinski časopis prema trajnosti izlaženja te redovito bilježi sva važna dostignuća, stručna i strukovna dogaÄ‘anja. Godine 1935. u Liječnički vjesnik nadodan je inozemni prilog u kojemu će se na stranim jezicima objavljivati članke i predavanja Zbora, a 1962. godine godine na zamolbu Američke nacionalne biblioteke odlučeno je da Liječnički vjesnik počinje izlaziti, uz hrvatski, i na engleskom jeziku. Početkom osamdesetih godina 20. stoljeća dolazi do kratkog prekida izdavanja, no 1985. godine ponovno se pokreće objavljivanje Liječničkog vjesnika.

Teme kojima su se autori tekstova bavili mijenjale su se s vremenom, odražavale su trenutačne interese i preokupacije liječničke struke u zemlji. Objavljivanjem znanstvenih i stručnih izvornih radova domaćih autora Liječnički vjesnik utječe na poboljšanje zdravstvene zaštite. Jednako je važno nova znanja i spoznaje suvremene medicinske znanosti u svijetu učiniti općedostupnima našoj medicinskoj zajednici. U Liječničkom vjesniku objavljuju se uvodnici, stručni i znanstveni radovi, pregledni članci, prikazi bolesnika, lijekova i metoda, preliminarna znanstvena i stručna priopćenja, osvrti, pisma uredništvu, prikazi knjiga, referati iz literature i drugi prilozi. Liječnički vjesnik obavještava i o djelatnostima Hrvatskoga liječničkog zbora i njegovih stručnih društava te o društvenim problemima s kojima se susreću liječnici.

*Tekst preuzet iz knjige “Hrvatski liječnički zbor od 1874. – 2014.”

Autori: Vladimir Dugački, Å½eljko Krznarić

 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD