Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Dopisnica Hrvatske pošte - 170 GODINA NAUTIÄŒKE ŠKOLE U DUBROVNIKU

Objavljeno: 16.03.2022, autor Ivan

Dopisnica Hrvatske pošte - 170 GODINA NAUTIÄŒKE ŠKOLE U DUBROVNIKU

Hrvatska pošta d.d. pustila je 16.03.2022. godine u opticaj dopisnicu:

  • DOP-124-2022 „170 GODINA NAUTIÄŒKE ŠKOLE U DUBROVNIKU” - autorice Marite Bonačić, dizajnerica iz Dubrovnika

Dopisnice je tiskana u tiskari AKD d.o.o. u Zagrebu na recikliranom 190 gramskom papiru

 O NAUTIÄŒKOJ ŠKOLI U DUBROVNIKU

Otkriće dalekih zemalja, a time i novih pomorskih puteva, te razvoj plovidbene tehnike od brodova na jedra do onih na mehanički pogon, zahtijevalo je od pomoraca temeljito znanje iz navigacije i brodskih strojeva. Ono se, meÄ‘utim moglo dobiti u samo dobro organiziranim školama.

Istočnojadranska nastojanja Austrije bila su koncentrirana oko jačanja Trsta kao glavnog pomorskog i trgovačkog središta tako da je osnivanje pomorskih škola uzduž Jadrana, ustvari, trebalo stvoriti stručni kadar za austrijsku trgovačku i ratnu mornaricu. Pomorska politika stranih vlasti XIX. i XX. stoljeća (Austro-Ugarske, Kraljevine SHS i Jugoslavije) bila je „mešetarenje i predaja stranom kapitalu, a najmanje pomorska“ uz očitu opreznost domaćeg stanovništva od „očinske“ i „lažne brige“. Kap. Pavo Saltarić iz Rijeke dubrovačke (Omble) bio je “ovlašteni učitelj za nautiku, hidrografiju i matematiku” te jedan od prvih “konkurenata nastavnoj katedri nautičkog predmeta Nautičke škole u Dubrovniku”, čija je privatna škola (u sklopu bivše Opće bolnice na Putu od Gruža - na Boninovu) djelovala od 1843. godine i imala više učenika nego državna osnovana 1852. godine. Redovita nastava novoosnovanih nautičkih škola započinje u Bakru (1849.), Zadru (1850.), Splitu (1850.), Kotoru (1850.) i Dubrovniku (1852.) te još otprije u Trstu i Rijeci. Kasnije se privremeno ukidaju zadarska (1860. i 1867.), splitska (1879.) rovinjska (1860.) i dubrovačka nautička škola (1860.) zbog malog broja učenika. Na početku rada pomorske škole u Dubrovniku nisu se mogli naći nastavnici za stručne predmete. To je bio i jedini razlog sto je škola počela raditi tek 15. ožujka 1852., pod imenom "Nautička škola", a nastava je trajala dvije godine. Tako je bilo sljedećih dvadesetak godina, a radila je u sklopu realke. Mali broj učenika uzrokovao je teškoće u radu, pa je škola zatvorena školske godine 1860/1861.

Kada je ponovno otvorena 17. studenog 1862., radila je u Dominikanskom samostanu. Tad se zvala "Mala nautička škola". Radni su uvjeti nešto bolji od 1. svibnja 1871., kad je uveden novi nastavni plan i program. Te iste, 1871. godine škola je preseljena u zgradu Gimnazije na Ploče. Promjene su se nizale, pa se tako s dvogodišnjeg prešlo na trogodišnje školovanje, a prvi je put upravo tada uvedena matura. Reorganizacijom školovanja postaje “Pomorska akademija” 1922. i “Pomorsko-trgovačka akademija” 1932. godine. Škola 1947. godine ima naziv “Pomorski tehnikum”. Iz sredstava Zaklade Iva Račića oporučno je trebalo utemeljiti Višu pomorsku školu i dodjeljivati stipendije i potpore učenicima, što se čini i danas. Zgrada današnje Pomorske škole izgraÄ‘ena je na Lapadu od 1952. do 1954. godine. Pomorski školski centar nastao je spajanjem Više pomorske škole i Pomorske škole u Dubrovniku 1969. godine. Pomorski fakultet u Dubrovniku ustanovljen je 1984. godine, a Veleučilište u Dubrovniku osnovano krajem 1996. i početkom 1997. godine prerasta u Sveučilište u Dubrovniku krajem 2003. godine. Za Pomorsku je školu u novije vrijeme Atlantska plovidba nabavila školske simulatore i dr., što doprinosi uzajamnosti nastavljajući tradiciju pomorskog školstva u Dubrovniku i RH

 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD