Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Dopisnica Žarko Dolinar

Objavljeno: 03.07.2020, autor Ivan

Dopisnica Žarko Dolinar

Hrvatska pošta je povodim 100. obljetnice roÄ‘enja Žarka Dolinara pustila u opticaj 03.07.2020. prigodnu dopisnicu br 115 "100. OBLJETNICA ROĐENJA ŽARKA DOLINARA" koju je dizajnirala Katarina Lončar.

Žarko Dolinar,  hrvatski anatom, stolnotenisač i kolekcionar (Koprivnica, 3. VII. 1920 – Basel, 9. III. 2003). Diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1959. doktorirao. Dobio 1961. stipendiju Medicinskoga fakulteta u Baselu; od 1963. živi stalno u Baselu, gdje se 1969. habilitirao i nakon diferencijalnih medicinskih ispita bio promaknut u prosektora s pravom ekskatedralne nastave. Predavao na medicinskom i stomatološkom fakultetu, bavio se istraživačkim radom u području anatomije, morfologije, patologije, citologije, histologije, embriologije, pisac je mnogobrojnih članaka, knjiga i udžbenika. Kao stolnotenisač bio je višestruki državni prvak; 1936–59. nastupio 74 puta za državnu reprezentaciju, osvojio 25 meÄ‘unarodnih naslova, 8 medalja na svjetskim prvenstvima: zlatnu (svjetski prvak 1954. u paru s V. Harangozom), 4 srebrne i 3 brončane. Športski djelatnik i osnivač meÄ‘unarodnih športskih organizacija. U Švicarskoj suosnivač i predsjednik ogranka Matice hrvatske, Hrvatske kulturne zajednice i osnivač udruge Almae Matris Croaticae Alumni (AMCA), dobitnik medalje »Henri Dunant« (1985), u Izraelu 1993. dobitnik Medalje Pravednika meÄ‘u narodima.

 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD