Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

BLACK PENNY

Objavljeno: 10.05.2011, autor Ivan

BLACK PENNY
Rijetko je koja poštanska marka poznata širem krugu ljudi osim filatelista. No, „crni peni“ (eng. Black penny) svakako je marka koja je poznata širom svijeta van filatelističkih krugova, pa je tako nedavno bila i sadržaj hrvatske inačice kviza „1 protiv 100“. „Black Penny“ je prva poštanska marka na svijetu koja je vrijedila na cijelom području jedne države, u ovom slučaju Ujednjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske (što je od 1. siječnja 1801. godine bio službeni naziv Ujedinjenog kraljevstva nastalog udruživanjem Kraljevine Velike Britanije i Kraljevine Irske).
 
Poštanska marka „Black Penny“ rezultat je poštanske reforme poznate kao „Uniform Penny Post“, uvedene s 10. siječnjem 1840. godine s ciljem pojednostavljenja  i pojeftinjenja do tada izuzetno kompliciranog i vrlo skupog poštanskog tarifnog sustava.
Podsjetimo se: 1830-ih godina na britanskom tlu se gradi i širi mreža željezničkih pruga, Ujedinjeno kraljevstvo je najveća kolonijalna i industrijska sila, poslovne veze na domaćem tlu, ali i prema kolonijalnim posjedima rastu, a time raste i potreba slanja i privatnih i poslovnih pismovnih pošiljki.
Dotadašnji poštanski tarifni sustav podrazumijevao je slanje pismovnih pošiljki na način da je poštarinu plaćao primatelj. Poštarina je direktno ovisila o težini, dakle broju listova pisma, i udaljenosti na koju je pismo prenošeno, način izračuna je bio izuzetno kompliciran, a i konačni rezultat-poštarina, bila je vrlo visoka, čak i za bogate trgovce i industrijalce. Stoga su se mnogi snalazili u izbjegavanju plaćanja poštarine-pošiljke su sadržavale poruke pisane tako da se mogu pročitati bez problema i bez otvaranja pisma, npr. kao na dopisnicama, nakon čega bi primatelj odbio preuzeti pošiljku i platiti poštarinu!!!
Iako sama ideja plaćanja poštarine unaprijed, uz potvrdu o plaćanju zalijepljenu na pismovnu pošiljku=poštanska marka, ima korijene i u Austriji, Švedskoj, Grčkoj, Švicarskoj pa i SAD, Ujedinjeno kraljevstvo i Rowland Hill se smatraju zaslužnim za uvoÄ‘enje poštanske marke u stvarnu uporabu.
 
UvoÄ‘enjem „Uniform Penny Post“ reforme poštarina je snižena na 1 peni po svakih 14,17 g pisma izmeÄ‘u bilo koje dvije točke Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske, ukoliko je poštarina plaćena unaprijed, odnosno na 2 penija ukoliko se naplaćivala od primatelja. Poštarina za pošiljke prema kolnijalnim posjedima i drugim zemljama van kolonijalnih posjeda obračunavala se po drugim tarifama, jer je ovisila o meÄ‘unardonim ugovorima s drugim državama i brodskim prijevoznicima.
 
Marka „Black Penny“ puštena je u prodaju 1. svibnja 1840. godine u poštanskim uredima u Londonu, u poštanskom uredu Bath s 2. svibnjem 1840. godine, s time da je važila za upotrijebu od 6. svibnja 1840. godine. Samim time što je prodaja marke počela prije nego što je počelo njezino službeno važenje za poštansku uporabu, postojala je mogućnost da se marka iskoristi i prije 6. svibnja 1840. Tako su i poznata
pisma s upotrijebljenom markom „Black Penny“ na dan 2.svibnja, 3.svibnja, 5.svibnja, a poznato je 70-ak pisama tzv. „prvog dana“ s markom upotrijebljenih na dan 6. svibnja, meÄ‘u kojima se ističe tzv. „Kircudbright pismo“ sa 10 „Black Penny“ maraka, jedinstveno pismo s više od dvije „Black Penny“ marke upotrijebljene prvog dana važenja marke (to pismo se dana nalazi u Kraljevskoj zbirci).
Sama „Black Penny“ marka nije toliko rijetka: tijekom nešto manje od godine dana, koliko se tiskala, tiskana je u više od 68 milijuna primjeraka, a za tisak je korišteno ukupno 11 tiskarskih ploča. Pri tome se tiskarska ploča 1 toliko koristila da je, zbog velikih oštećenja treba bili popravljana, pa se razlikuju početna ploča 1a i popravljana tiskarska ploča 1b, što ukupno daje 12 tiskarskih ploča. NajrjeÄ‘a meÄ‘u njima je tiskarska ploča 11, koja je 1841. godine trebala biti korištena za tiskanje treće po redu, tzv. „Red Penny“, britanske poštanske marke, no tom tiskarskom pločom marke tiskana je i mala količina „Black Penny“ marke.
     
Marka „Black Penny“ tiskana je u arcima od 240 maraka, no interesantno je da niti jedna marka u arku ustvari nije ista: svaka marka u donjem lijevom i desnom uglu ima slovo koje označava njezino mjesto u arku (lijeva oznaka označava redak: 1. redak nosi oznaku A, 20. redak nosi znaku T; desna oznaka označava stupac: 1. stupac nosi oznaku A, 12 stupac nosi oznaku L).
Sir Rowland Hill i marka „Black Penny“ toliko su poznati da se pojavljuju i na markama: mnoge države izdale su marke koje ih prikazuju povodom njihovih značajnih obljetnica.
 
Marka „Black Penny“ svakako spada meÄ‘u filatelističke legedne, a zbog svojeg izuzetno kvalitetnog likovnog oblikovanja mnogi je i danas smatraju za najljepšu poštansku marku svih vremena.
Željko Stefanović
 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD