Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Frederik zbirka Islanda

Objavljeno: 10.08.2011, autor Ivan

Frederik zbirka Islanda

Na pismu iz 1873. godine za frankaturu su upotrijebljene marka ultramarin 2 skilling u kombinaciji sa parom marke sive 3 skilling, zupčanje 12½ , čime je plaćena točna poštarina za Kopenhagen. Marke su poništene kružnim nadnevnim žigom Rejkjavik 17.6, a dolazni žig Kjobenhavn 28.6. nalazi se sa stražnje strane. Pismo je presavijano, pa trag savijanja prelazi rubno po marci 2 skilling; ta marka je i djelomično repariranih zubaca.
Ono što uz ovo pismo zbunjuje je svrha korištenja marke 3 skilling, obzirom da je tada bila na raspolaganju marka 8 skilling, kojom bi pošiljatelj jednom markom takoÄ‘er platio točni iznos poštarine. Razlog ovakve frankature nikada neće biti razjašnjen; možda su te marke bile pri ruci, pa zašto potrošiti daljnjih 8 skillinga.
No, upitna je i svrha izdavanja marke 3 skillinga! Da bi se to bar donekle razjasnilo, treba spomenuti važeće poštarine tog doba: 2 skillinga za mjesnu poštu, 4 skillinga za domaću meÄ‘umjesnu poštu, 8 skillinga za poštu za Dansku. Postoji i špekulacija da je postojala poštanska tarifa 3 skillinga unutar Islanda, no za to baš nema pokrića jer bi se marka 3 skillinga sigurno češÄ‡e nalazila na domaćim pismima. A kako smo već spomenuli, ovo je jedino poznato pismo sa ovom markom, i to još u paru.
Dakle, pretpostavlja se da je marka 3 skillinga izdana kako bi se mogla realizirati poštarina za Norvešku koja je bila 13 skillinga (2 + 3 + 8), ili poštarina za Francusku koja je bila 19 skillinga (2 x 8 + 3 ili 16 + 3). Kako su to bitno rjeÄ‘e destinacije, to donekle objašnjava nedostatak drugih pisama s tom markom.
Pisma sa „skilling“ markama Islanda su inače vrlo rijetka, i ukupno ih je evidentirano samo 65, od čega je samo 13 pisama u privatnim rukama, dok su sva ostala u zbirkama poštanskih muzeja.

Kao što sam spomenuo, ovo pismo je 2006. godine ponuÄ‘eno na aukcijskoj prodaji tzv. Frederik zbirke Islanda, s početnom cijenom od 90.000,00 US$, što se smatralo vrlo malo, obzirom na svoju rijetkost. Prodano je za 91.000,00 US$, što znači da je prodana nakon skromne licitacije od dva koraka: prva ponuda po početnoj cijeni, druga ponuda početna cijena uvećana za jedan korak od 1000 US$. 
 

 Napisao Željko Stefanović

 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD